Rozbor finanční návratnosti funkčního systému s přitápěním

90 trubic,  RD,  čtyřčlenná rodina.

Jak se to dělá špatně:

Spočítám, kolik ušetřím za 1 rok, vynásobím to počtem let a pak to porovnám s investicí a následně zjistím, že se mi ty peníze nikdy, ale opravdu nikdy nevrátí. Tak o tom mylně přemýšlí skoro každý a to je omyl.

Jaký je správný postup:

Provedeme zde výpočet podle dat získaným několikaletým celoročním provozem a zkouškami solárního sytému pro ohřev TUV s přitápěním. Osazeno 90 trubic akumulace 300l, čtyřčlenná rodina. Do nákladů je započten i zásobník, který stejně musí být v domě pro přípravu TUV (ve výpočtu nám degraduje ekonomickou návratnost) bez ohledu na solární systém. Kotelna je vybavena záložním zdrojem el. energie. Výpočet je potřeba kalkulovat s životností 30 let. Započítat každoroční zvyšování cen energie (nejsou to pouze 3%, ale ve skutečnosti 8-10%). Porovnat náklady na přípravu TUV (elektřinou, plynem). Porovnat s přínosem solárního systému. Porovnat náklady na pořízení zařízení na přípravu TUV s náklady na pořízení solárního systému. Výpočet je složitý a nebudeme ho tady rozepisovat do detailu, ale pravdivé výsledky jsou zveřejněné k porovnání v tabulce. Udělejte si sami názor, jestli se vyplatí solární systém. Cena energie se bude stále zvyšovat, levnější již nikdy nebude.

Výpočet z roku 2007

Finanční náklady na pořízení a provoz zařízení pro přípravu TUV.
cena energie pro ohřev TUV za 1 rok 10 000,00 Kč
cena energie za 30 let bez, bez zdražování a inflace 300 000,00 Kč
roční nárust ceny energie 8%
zaplaceno  za energii za 30 let 1 132 832,00 Kč
technologické náklady na přípravu TUV za 30let 65 000,00 Kč
celkové náklady na přípravu TUV za 30let 1 197 832,00 Kč
Finanční přínos solárního systému pro ohřev TUV a pro přitápění.
přínos solárního systému za 1 rok 14 000,00 Kč
přínos za 30 let bez, bez zdražování a inflace 420 000,00 Kč
roční nárust ceny energie 8%
přínos solárního systému za 30 let 1 585 965,00 Kč
technologické náklady na solární systém za 30 let 275 000,00 Kč
čistý přínos solárního systému za 30 let   ÚSPORA po odečtení nákladů 1 310 965,00 Kč

Tyto informace jsou skutečně pravdivé. Než nás budete upozorňovat na chyby ve výpočtu, uvědomte si, že první výpočet zohledňuje náklady pouze na přípravu TUV. Druhý výpočet uvádí skutečný přínos, tzn. úsporu při ohřevu TUV a rovněž i přitápění!

Člověk který se zeptá a poučí vypadá jako hlupák 5 minut, ten co se nezeptá je hlupákem celý život.

K zamyšlení

 Pokud si troufáte provést lepší vývočet finanční návratnosti solárního systému, nebo s námi nesouhlasíte, směle do toho. Jsme plně otevření Vaším názorům a podnětům. Pokud se přece jen do srovnávacích výpočtů pustíte, vězte, že vycházíme ze skutečných podkladů a dlouholetých zkušeností.

Pouze pro zajimavost jsme naše výpočty porovnali s výpočtem softwarem Polysun.V tomto případě nám vyšly trochu jiné hodnoty. Výsledkem výpočtu byla o něco málo větší úspora - za 30 let o cca 23000,-. Udělejte si proto vlastní představu, vlastní názor, o tom, jestli se špičkový solární systém vyplatí.