SPRÁVNÁ  MONTÁŽ
ANTICALC ®  je součástí vodovodního nebo topného potrubního systému.
Zásady:
-    optimální ošetření nemovitosti: přívod studené vody do celého domu + systém ústředního topení (+ případně bazén)
-    umístění za vodoměr
-    při vnitřních průměrech potrubí nad 1“ (25 mm) a respektování požadovaného průtoku vody se druhé a další zařízení ANTICALC ®  zapojuje paralelně v počtech dle tabulky  
-    pokud je již v systému mechanické nebo chemické filtrační zařízení, je lepší umístit ANTICALC ®  před ně (zvyšuje jejich účinnost). Není-li to technicky možné, umístíme za ně, funkčnost bude plně zachována
-    ANTICALC ®  neskladujte a nemontujte do blízkosti technických zařízení citlivých na magnetické pole, aby nedošlo k jejich poškození
-    vyvarujte se prudkým nárazům a pádům zařízení ANTICALC ® , aby nedošlo k narušení jeho mag. pole
Montáž – rodinný dům
V šachtě, kde je vodoměr – jeden kus na přívod studené vody do celého domu, případně druhý kamkoliv za kotel topení, kde je nutná cirkulace vody přes úpravu ANTICALC®.
U bazénu – kamkoliv do cirkulačního systému vody.
Montáž – panelový dům
Byt - za vodoměr do šachty, nejlépe jeden kus na studenou a jeden kus na teplou vodu. Není-livodoměr, je třeba najít místo, kde se v případě poruchy zavírá voda, a umístit jeden kus za tento uzávěr (může to být pro jeden byt, ale také pro skupinu bytů). Při nedostatku místa lze použít tlakovou hadici.
Celý dům nebo skupina bytů – pokud je skupina bytů nebo celý dům napojen na jeden vodoměr nebo jeden uzavírací ventil, je třeba najít s instalatérem vhodné místo pro montáž pro celý dům resp. skupinu bytů (jedna stoupačka). Pokud je v domě ústřední topení s vlastním kotlem, umístit za kotel, do cirkulačního systému topení (do kotle jde upravená studená voda ošetřená na vstupu do domu).
 


           Montáž ANTICALC ® na domovní přípojce - vždy musí být dokonale uzemněno !!!

 

          Montáž ANTICALC ® pro větší rozměr potrubí - vždy musí být dokonale uzemněno !!!