Instalatérství - topenářství

Instalatérské a topenářské práce. Preferujeme rozvody z matriálu REVEL PEX, AL-PEX. Životnost rozvodů převyšuje 50 let a garance výrobce na potrubí a lisovaný spoj činí 25 let. Firma REVEL je patrně jediným výrobcem na světě testujícím celou produkci trubek po dobu jedné hodiny při teplotě vody 85°C a tlaku 9 barů.

  Od 01.01.2010 rozšíření instalací o lisované rozvody z mědi.


NÝDEK    CO NOVÉHO POD ČANTORYJÍ    ČANTORYJE    INFOREGION     TŘINEC

5538