Solární systémy

Návrhy a realizace solárních systémů pro hřev vody a přitápění. Specializace výhradně na solární kolektory trubicové vysokoteplotní. Proč ? Tyto kolektory jako jediné jsou schopné pracovat s difuzním zářením na takové úrovní, že přinášejí investorům za přijatelnou cenu vysokou užitnou hodnotu a značné finanční úspory i při velmi nízkém slunečním záření.


NÝDEK    CO NOVÉHO POD ČANTORYJÍ    ČANTORYJE    INFOREGION     TŘINEC

5538